Lions Manslujzitting

Lions Mansluj sociëteit

Lid van de sociëteit wordt u door per jaar € 55,-- over te maken op NL 17 RABO 0120761645 t.n.v. Stichting Fundraising Lions Club Peel en Maas en daarvoor heeft u gratis toegang tot de Lions Manslujzitting.

Bovendien mag elk sociëteitslid maximaal 6 introducés uitnodigen ad € 25,-- per introducé voor de carnavalszitting. Het aantal sociëteitsleden is echter beperkt!

De financiële opbrengst van dit evenement is voor het goede doel.

Voor meer informatie kunt u mailen met: manslujzitting@lionspeelenmaas.nl

Lions Manslujzitting

De Lions Manslujzitting is een carnavalszitting voor alleen maar Heren, die jaarlijks plaatsvindt op de zondag vòòr carnaval van 11.00 uur tot ca 15.00 uur. Deze zitting werd in 2020 voor de 24-ste maal gehouden en wel op zondag 16 februari 2020 in de sportevenementenhal de Heuf in Panningen.
De Lions Manslujzitting is alleen toegankelijk voor sociëteitsleden met hun introducés.

Lidmaatschap van deze sociëteit kost per jaar € 55,-- en u mag als sociëteitslid maximaal 6 introducés uitnodigen ad € 22,-- per introducé. Aanmelden kan het gehele jaar!

De financiële opbrengst van dit evenement is voor het goede doel.

Voor meer informatie kunt u mailen met: manslujzitting@lionspeelenmaas.nl