Lionshuis Panningen

Een gezinsvakantiehuis voor gasten met spierziektes en andere lichamelijke beperkingen

Historie

In Nederland zijn er ruim 200.000 mensen met een spierziekte. Er zijn meer dan 600 soorten spierziektes. De Lionsclub Peel en Maas heeft in 1998/1999 samen met het Prinses Beatrix Spierfonds een gezinsvakantiehuis voor deze gasten met spierziektes en andere lichamelijke beperkingen gebouwd. Van het begin af aan heet dit gezinsvakantiehuis Lionshuis Panningen. Het is gelegen dichtbij het winkelcentrum van Panningen. Het huis is voorzien van technische voorzieningen waardoor ook gezinnen met gasten met zwaardere beperkingen er vakantie kunnen vieren. Vele van deze gasten kunnen vanwege hun fysieke beperkingen voor een vakantie met hun gezin niet terecht in een hotel, B&B-huis of bungalowpark. Het PBS heeft in het voorjaar 2022 de Lionsclub Peel en Maas laten weten haar focus vanaf 2022 te willen richten op het ontwikkelen betere medicijnen en behandelmethodes en het Lionshuis Panningen te willen verkopen. De Lionsclub wil de functie van het Lionshuis Panningen voor voormelde doelgroep graag voor langere termijn behouden.

Actuele situatie

Daartoe is in september 2022 een Stichting Lionshuis Panningen (ANBI aangevraagd)  opgericht. De stichting heeft als doel: het verkrijgen, bezwaren, exploiteren, in stand houden  huren en verhuren van het Lionshuis te 5981 SZ Panningen aan de Loenhofstraat 3. De  Stichting wil het huis uiterlijk 31 december 2022 kopen. De aankoopsom wordt/is bijeen  gebracht door spaargeld van de Lionsclub en haar Fundraisingstichting, schenkingen door en grotere en kleinere geldleningen van Lionsleden en hun relaties. 

De bezetting van het Lionshuis Panningen gedurende de maanden januari t/m maart 2023 is  via het Prinses Beatrix Spierfonds geregeld. De boekingen na deze periode kunnen worden  gedaan via een nog te benoemen professionele verhuurder. 

Beschikbaarheid en boekingen

De periode van april t/m september in enig jaar is bedoeld voor gezinnen met gasten met  spierziektes. Die hebben bij tijdige boeking altijd voorrang. Het verdient aanbeveling om  uiterlijk 31 december van enig jaar de vakanties te boeken voor het hoogseizoen in de  maanden april t/m september van het volgende jaar. De andere periodes van het jaar zullen  ook mensen met andere fysieke beperkingen zoals mensen met bijv. MS, ALS of Parkinson  gebruik kunnen maken van het Lionshuis Panningen. 

Vakanties kunnen geboekt worden via de site van de nog te benoemen professionele  verhuurder. Daarop staat ook een rooster van beschikbaarheid. De professionele verhuurder  en de link van die organisatie in december 2022 op de website worden vermeld. 

Fotoboek