Lions Manslujzitting

Lions Mansluj sociëteit

Lid van de sociëteit wordt u door per jaar € 55,-- over te maken op NL 17 RABO 0120761645 t.n.v. Stg. Fundraising Lions Club Peel en Maas en daarvoor heeft u gratis toegang tot de Lions Manslujzitting.

Bovendien mag elk sociëteitslid maximaal 6 introducés uitnodigen ad € 22,-- per introducé voor de carnavalszitting. Het aantal sociëteitsleden is echter beperkt!

De financiële opbrengst van dit evenement is voor het goede doel.

Voor meer informatie kunt u mailen met: manslujzitting@lionspeelenmaas.nl

Lions Manslujzitting

De Lions Manslujzitting is een carnavalszitting voor alleen maar Heren, die jaarlijks plaatsvindt op de zondag vòòr carnaval van 11.00 uur tot ca 15.00 uur. Deze zitting wordt in 2019 voor de 23-ste maal gehouden en wel op zondag 24 februari 2019 in de sportevenementenhal de Heuf in Panningen. De Lions Manslujzitting is alleen toegankelijk voor sociëteitsleden met hun introducés.

Lidmaatschap van deze sociëteit kost per jaar € 55,-- en u mag als sociëteitslid maximaal 6 introducés uitnodigen ad € 22,-- per introducé. Aanmelden voor 14 februari 2019!

De financiële opbrengst van dit evenement is voor het goede doel.

Voor meer informatie kunt u mailen met: manslujzitting@lionspeelenmaas.nl